Οι ''αόρατες'' εξουσίες

   Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, Οίκοι αξιολόγησης, Hedge Funds, Αγορές: «χτυπητά ονόματα» μιας λίστας απρόσωπων μηχανισμών που με το καθημερινό τους αναμάσημα εξοικειώθηκε οριστικά η ακοή.
   Ο Ηράκλειτος όμως το χει πει νέτα-σκέτα: «τα μάτια είναι ακριβέστεροι μάρτυρες από τ’ αυτιά»…
   Οι εξουσίες παραμένοντας αόρατες επιχειρούν να παρατείνουν την κυριαρχία τους. Είναι επιτακτικό να δούμε την αλήθεια γυμνή. Όλοι τούτοι οι υπέρ-μηχανισμοί δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά αφηρημένους ευφημισμούς για τις τρομοκρατικά εμπεδωμένες φατρίες του Κεφαλαίου.
   Αν τ’ αυτιά μας επιμένουν να τις προσλαμβάνουν με τα επίσημα ονόματά τους, τουλάχιστον ας εκπαιδεύσουμε τα μάτια μας να διεισδύουν πίσω απ’ τον αόρατο μανδύα τους. Κάπως έτσι θα καταστεί εφικτή και η αναγκαία πολιτική… ανυπ-ακοή απέναντι στην τερατώδη αυθαιρεσία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: